top of page

Kroppsmedvetenhet/psykosomatik

Kan hjälpa dig som har olika smärt - och spänningstillstånd, samt vid psykisk ohälsa.

Huvudmassage
Psykosomatik är ett område inom sjukgymnastiken som ser till hela människan, kropp och psyke tillsammans.
 
Passar vid olika smärt - och spänningstillstånd, samt vid psykisk ohälsa som utmattning, stress, långvarig smärta, depression, ångest och psykosomatiska besvär.
 
Verktyg som används är till exempel.
  • kroppsmedvetenhet
  • affektsamtal - en typ av terapi. Synonymer till affekt kan vara: sinnesrörelse, känslostämning; häftig känsla, häftigt känsloförlopp, upphetsning, obalans
  • compassionövningar - i form av till exempel meditation för att nå självmedkänsla
  • övningar inspirerade av en traumametod som kallas Somatic Experiencing 
  • dansterapi
  • yoga
bottom of page